Wettelijke rente bij vordering benadeelde partij

De benadeelde partij kan ook wettelijke rente vorderen. Tegenwoordig bevat het voegingsformulier hiervoor al een vakje dat enkel aangekruist hoeft te worden.

Wettelijke rente

De grondslag voor de vordering van wettelijke rente is gelegen in artikel 6:119 BW. De wettelijke rente is verschuldigd vanaf de dag dat het strafbare feit heeft plaatsgevonden tot en met de dag der algehele voldoening. In de praktijk dient een berekening van de wettelijke rente tot aan de zitting te worden overgelegd. Dit kan aan het voegingsformulier worden gehecht.

Wettelijke rente aan schadevergoedingsmaatregel

Indien de benadeelde partij vergeten is om de wettelijke rente te vorderen, kan de rechter nog ambtshalve de wettelijke rente koppelen aan de schadevergoedingsmaatregel en via die weg dus alsnog toewijzen (HR 10 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3259). De wettelijke rente is dan verschuldigd vanaf de datum van de uitspraak tot het moment van algehele voldoening.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden