Zoekend rondkijken

Bij zoekend rondkijken mag de opsporingsambtenaar alleen de voor de hand liggende voorwerpen in beslag nemen. Hij mag geen (al dan niet afgesloten) kasten openen. Dat valt immers onder doorzoeken.
Als uitgangspunt heeft te gelden dat het zoekend rondkijken alleen kan in vertrekken van een woning die niet zijn afgesloten, maar de Hoge Raad heeft bepaald dat op grond van artikel 9 Awbi degene die bevoegd is om zonder toestemming van de bewoner de woning binnen te treden, zich de toegang en doorgang mag verschaffen, voor zover het doel van het binnentreden dit redelijkerwijs vereist.

De Hoge Raad overwoog ten aanzien van het zoekend rondkijken: “Daaronder valt ook het forceren van de (tussen)deur van een vertrek. Dat laat onverlet dat de opsporingsambtenaar niet gerechtigd is om daarna dat vertrek te doorzoeken (HR 21 oktober 2003, LJN: AH9998, afgesloten zolderkamerarrest).

Voorbeelden zoekend rondkijken

Enkele voorbeelden van zoekend rondkijken zijn:

  • Het verschuiven van enkele dozen om de toegang tot een daarachter gelegen deur vrij te maken (HR 18 november 2003, LJN: AL6238)
  • Openen van een niet afgesloten roldeur van koelruimte in bedrijfsruimte, welke toegang gaf tot in het pand aanwezige aanwezige ruimte (HR 18 maart 2014, ECLI:NL:HR2014:642)
  • Verplaatsen werkbank en tussenwand (Hof Amsterdam, 17 februari 2009, LJN: BH3842
  • Verwijderen schot uit de vloer om doorgang te krijgen (Hof Leeuwarden, 24 december 2010, LJN: BO8952
  • Zoeken en openen verborgen toegangsdeur (Rb Leeuwarden, 24 mei 2007, LJN: BA5604)

Ook bevoegd tot onderzoek

Wanneer bij het zoekend rondkijken in een ruimte door de opsporingsambtenaren voor de hand liggende voorwerpen worden aangetroffen, die voor beslag vatbaar zijn, en wanneer de opsporingsambtenaren ook tot beslag bevoegd zijn dan mogen die goederen niet alleen in beslag worden genomen, maar ook worden onderzocht.

Grondslagen zoekend rondkijken

De wet kent verschillende grondslagen voor het zoekend rondkijken:

  • artikel 96 Sv
  • Artikel 9 Opiumwet
  • Artikel 52 WWM
  • Artikel 18 Wed

 

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden