Advocaat moet zelf verweer verjaring voeren

De HR zal naar huidig inzicht enkel ambtshalve ingrijpen ingeval de termijn van verjaring is vervuld tussen de indiening van de schriftuur en de uitspraak van het arrest omdat in dat geval niet bij wege van een middel van cassatie beroep kon worden gedaan op het alsnog intreden van de n-o van het OM in de vervolging. De HR laat daarom de vraag rusten of i.c. de verjaring voor het indienen van de schriftuur was voltooid (ECLI:NL:HR:2018:2022)

< Terug naar Verjaring
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden