Advocaat moet zelf verweer verjaring voeren

Geplaatst op: 10 november 2018

De HR zal naar huidig inzicht enkel ambtshalve ingrijpen ingeval de termijn van verjaring is vervuld tussen de indiening van de schriftuur en de uitspraak van het arrest omdat in dat geval niet bij wege van een middel van cassatie beroep kon worden gedaan op het alsnog intreden van de n-o van het OM in de vervolging. De HR laat daarom de vraag rusten of i.c. de verjaring voor het indienen van de schriftuur was voltooid (ECLI:NL:HR:2018:2022)

Lees meer >


Doorzoeking is daad van vervolging; stuiting verjaringstermijn

Geplaatst op: 24 januari 2016

Een doorzoeking wordt beschouwd als een daad van vervolging, die de verjaringstermijn stuit. Een overzicht van jurisprudentie waarbij doorzoeking werd aangemerkt als daad van vervolging en een stuiting van de verjaringstermijn.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden