Aftrek voorlopige hechtenis bij ISD-maatregel

Hoewel het in de praktijk niet vaak gebeurt, is het wettelijk wel mogelijk om de tijd die de verdachte in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, af te trekken van de duur van de opgelegde ISD-maatregel. Dit volgt uit artikel 38n lid 2 Sr.

Slechts zelden legt de rechtbank een ISD-maatregel op met aftrek van de voorlopige hechtenis. Als de rechtbank wel aftrek van voorlopige hechtenis toestaat, is dat vaak in combinatie met een tussentijdse toetsing na 6 maanden.

Hoger beroep

Vooral wanneer er in de strafzaak hoger beroep wordt ingesteld, kan er een spanning ontstaan tussen de duur van de voorlopige hechtenis en en uiteindelijk op te leggen ISD-maatregel. Zie bijv. Hof Amsterdam, 18 janauri 2006, NJFS 2006, 65 waarin het hof als volgt heeft overwogen:
“Een zeker spanning tussen de duur van de voorlopige hechtenis en de uiteindelijk op te leggen straf of maatregel bij feiten van relatief geringe ernst is inherent aan de door de wetgever gekozen systematiek rond de ISD-maatregel.” In deze zaak werd echter geen aftrek toegepast noch werd de verdachte eerdere uit voorlopige hechtenis gelaten. Volgens het hof kon het voornemen van de advocaat-generaal om (ook) de ISD-maatregel te vorderen zich goed verdragen met de over de verdachte bekend geworden informatie.

 

 

< Terug naar ISD-maatregel
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden