ISD-maatregel is ultimum remedium

Geplaatst op: 04 oktober 2016

Aftrek voorlopige hechtenis bij ISD-maatregel

Geplaatst op: 04 oktober 2016

Hoewel het in de praktijk nauwelijks gebeurt, is het wettelijk wel mogelijk om een aftrek toe te passen voor de tijd dat de verdachte in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht. De wettelijke basis hiervoor is art. 38n lid 2 Sr. De eventuele aftrek wordt aan de rechter overgelaten. 

Lees meer >


ISD-maatregel afgewezen

Geplaatst op: 04 oktober 2016

In de jurisprudentie zien we verschillende uitspraken waarbij de ISD-maatregel is afgewezen omdat niet aan de vereisten is voldaan. De volgende verweren kunnen in dat verband worden gevoerd

  • ontbreken inzicht in de persoon van de verdachte en de persoonlijke omstandigheden
  • ontbreken concreet behandelprogramma
  • ontbreken risicoanalyse

Lees meer >


Aftrek voorlopige hechtenis bij ISD-maatregel

Geplaatst op: 27 september 2016

Hoewel het in de praktijk niet vaak gebeurt, is het wettelijk wel mogelijk om de tijd die de verdachte in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, af te trekken van de duur van de opgelegde ISD-maatregel. Dit volgt uit artikel 38n lid 2 Sr.

Slechts zelden legt de rechtbank een ISD-maatregel op met aftrek van de voorlopige hechtenis. Als de rechtbank wel aftrek van voorlopige hechtenis toestaat, is dat vaak in combinatie met een tussentijdse toetsing na 6 maanden.

Lees meer >


HR: voorwaarde drie veroordelingen binnen 5 jaar is voldoende

Geplaatst op: 26 september 2016

In HR 14-11-2006, LJN AY8975 heeft de Hoge Raad bevestigt dat de enkele voorwaarde voor ISD is dat binnen 5 jaar er drie veroordelingen moeten zijn. Het is niet niet geheel duidelijk meer of dit verweer over de openstaande straffen nog op gaat. De Hoge Raad stelt onder meer:

“Indien aan deze voorwaarde (binnen 5 jaar drie onherroepelijke veroordelingen tot straffen die al geheel ten uitvoer zijn gelegd, WA) is voldaan, staat aan oplegging van de maatregel niet in de weg dat ten tijde van de berechting sprake was van een nog openstaande straf voor andere feiten”.

Uit de conclusie van de A-G mr. Wortel blijkt dat er nog een gevangenisstraf van 6 maanden open stond in deze zaak. Het gerechtshof verwierp het verweer op niet-ontvankelijkheid van het OM met de mededeling dat de A-G ter terechtzitting heeft gesteld dat inmiddels wel was voldaan aan de OM-richtlijn dat niet meer dan 4 maanden vrijheidsstraf open stond.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden