Betalen geldboete

Wanneer aan u een geldboete is opgelegd, ontvangt u van het CJIB een acceptgiro voor het betalen van de geldboete. De acceptgiro wordt door het CJIB verstuurd naar het adres waarop u staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (GBA-adres). Het is dus belangrijk dat uw GBA-adres juist is.

Contact CJIB

Over het algemeen ontvangt u de acceptgiro binnen 6 tot 8 weken na het onherroepelijk worden van de uitspraak of strafbeschikking. Hebt u na 8 weken nog steeds geen acceptgiro ontvangen, dan adviseren wij u om zelf even contact op te nemen met het CJIB.

Strafbeschikking (letter O) (058) 25 33 300
Boetevonnis (door de rechter opgelegde boete) (letter S) (058) 23 42 120

Aanmaning bij niet betalen boete

Wanneer de geldboete niet binnen de daarvoor gestelde termijn wordt betaald, zal het CJIB eerst een aanmaning versturen waarbij het te betalen bedrag wordt verhoogd met € 15,00 (art. 24b lid 1 Sr.).
Wanneer de geldboete dan nog niet wordt betaald, wordt een tweede aanmaning verstuurd, waarbij het te betalen bedrag met 1/5 wordt verhoogd, met een minimum van € 30,00

Vervangende hechtenis bij niet betalen door rechter opgelegde boete

Wanneer ook na aanmaning de geldboete niet wordt betaald, kan de officier van justitie de vervangende hechtenis ten uitvoer leggen. Vervangende hechtenis kan echter alleen worden toegepast voor zover de geldboete door de rechter is opgelegd. Bij het opleggen van de geldboete bepaalt de rechter dat, in geval van niet- of niet volledige betaling van de geldboete, vervangende hechtenis van toepassing is (artikel 24c lid 1 Sr.).

> Meer informatie vervangende hechtenis bij geldboete

Gijzeling bij niet betalen geldboete na strafbeschikking

Gaat het om een geldboete die bij strafbeschikking is opgelegd, dan is vervangende hechtenis niet mogelijk. Wel kan de officier van justitie dan gijzeling toepassen om de veroordeelde tot betaling te dwingen (art. 578b Sv.). Hij moet daartoe eerst een machtiging verkrijgen van de kantonrechter.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden