Bijzondere getuigen: rechter, officier van justitie, griffier

De advocaat kan ook vragen om bijzondere getuigen te horen, zoals een rechter, een officier van justitie of een griffier.

HR 6 mei 1980, ECLI:NL:HR:1980:A87471, NJ 1980,506.
De griffier van de rechter-commissaris of van de rechtbank of de politierechter kan als getuige worden gehoord, bijvoorbeeld over de juistheid van de weergave in het proces-verbaalvan de zitting in eerste aanleg.

HR 9 oktober 1990, NJ 1991,98 en HR 19 december 1995, NJ 1996, 249 m.nt. T.M. Schalken.
Het past niet in het Nederlandse stelselvan strafvordering – behoudens in bijzondere gevallen – om een partij in het strafgeding, zoals de officier van justitie, als getuige te horen.

 

< Terug naar Oproepen getuigen en oerige onderzoekswensen
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden