Ook vervolging mogelijk zonder formele klacht

Geplaatst op: 25 juli 2017

Bij strafbare feiten alleen op klachte vervolgbaar, geschiedt deze klachte mondeling of schriftelijk bij den bevoegden ambtenaar, hetzij door den tot de klachte gerechtigde in persoon, hetzij door een ander, daartoe door hem van eene bijzondere schriftelijke volmacht voorzien. De klachte bestaat in eene aangifte met verzoek tot vervolging. Artikel 163, tweede lid, derde lid – met uitzondering van de tweede en derde volzin – en vijfde lid, (over de wijze waarop de klacht moet worden ingediend) is van overeenkomstige toepassing. Toch is het zo dat het klachtvereiste niet absoluut is. Er zijn uitzonderingen, waarbij vervolging toch wordt toegestaan, ook bij het ontbreken van een formele klacht.

Lees meer >


Ontbreken klacht voor diefstal en vernieling bij vader

Geplaatst op: 12 juni 2016

Voor een vervolging terzake diefstal en vernieling bij de vader van de verdachte is een door vader ingediende klacht vereist. Wanneer die ontbreekt, dient de officier van justitie niet-ontvankelijk te worden verklaard in de vervolging, zoals we ook zien in de uitspraak van de rechtbank Amsterdam, 1 oktober 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:6671.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden