Consultatiebijstand piketadvocaat ipv gekozen advocaat levert geen vormverzuim op

Geplaatst op: 25 maart 2018

Het is niet zo dat er bij verleende consultatiebijstand door de piketadvocaat in plaats van de vooraf gekozen advocaat dat er sprake is geweest van schending van de artikelen 38 Sv en art. 6 EVRM. Slechts in bijzondere gevallen kan een schending worden aangenomen met een beroep gedaan op de uitspraak van het EHRM (Grote Kamer) 25 oktober 2015, Dvorski v. Kroatië, no. 25703/11, waarin het EHRM een schending van art. 6 lid 1 en 3 onder c EVRM heeft aangenomen vanwege – kort gezegd – de omstandigheid dat de politie Dvorski niet in de gelegenheid had gesteld zijn eigen advocaat te kiezen. (zie Hoge Raad, 23 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:78 en de conclusie A-G ECLI:NL:PHR:2017:1356.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden