Reikwijdte van opzet bij medeplichtigheid

Geplaatst op: 16 oktober 2017

Wat is de reikwijdte van opzet bij medeplichtigheid. In hoeverre kan een medeplichtige strafrechtelijk verantwoordelijk worden gehoord voor strafbare feiten waarop niet zijn opzet was gericht. Daarover gaat deze scriptie.

Reikwijdte van opzet bij medeplichtigheid

Lees meer >


Medeplichtigheid bij oplichting dmv vals geld verandert in ripdeal

Geplaatst op: 14 september 2017

Bij medeplichtigheid moet altijd gekeken worden of het opzet van de verdachte ook ziet op het gronddelict. In casu was het de bedoeling van de verdachte  om met Peter van Z. met gebruikmaking van vals geld, een of twee kilogram cocaïne te verwerven van José K. De verdachte heeft vervolgens valse bankbiljetten aan Peter van Z. gegeven. Tevens heeft de verdachte zijn auto ter beschikking gesteld om daarmee naar José K. te rijden. De verdachte is zelf niet meegegaan, maar heeft Ahmed M. met Peter van Z. meegestuurd. De verdachte wist dat het bedoeling was om met vals geld een aanzienlijke hoeveelheid cocaïne te verwerven alsmede dat zijn opzet ook was gericht op het verlenen van hulp aan Peter van Z. en Ahmed M. bij het plegen van dat misdrijf. Uiteindelijk hebben die Peter van Z. en Ahmed M. de cocaïne niet hebben bemachtigd met gebruikmaking van het valse geld, maar dat zij de cocaïne hebben afgepakt onder dreiging van een vuurwapen, dat Ahmed M. had meegebracht. Door aldus te handelen zijn zij verder gegaan dan datgene waarop het opzet van de verdachte primair was gericht. Het voornemen van de verdachte de cocaïne met vals geld te bemachtigen (diefstal/bedrog) is uitgemond in het verkrijgen van die cocaïne onder bedreiging van een vuurwapen (afpersing/roof). Er is geen bewijs dat Peter van Z. en Ahmed M. deze afpersing/roof van te voren samen hebben beraamd. Het meenemen van het valse geld naar de overdracht zou hiervoor zelfs een contra-indicatie kunnen zijn, zo overweegt ook de rechtbank. De vraag is of – gegeven het hiervoor beschreven uiteindelijke handelen van Peter van Z. en Ahmed M. – de medeplichtigheid van de verdachte (wel) nog bewezen kan worden. Het hof heeft wel de medeplichtigheid aangenomen, maar de Hoge Raad casseert (Hoge Raad, 27 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1158).

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden