Geen grondslagverlating tenlastelegging ondanks dat niet alle gedragingen zijn opgenomen

Geplaatst op: 12 november 2017

Het is niet altijd zo dat alle verweten gedragingen helemaal in de tenlastelegging moeten zijn uitgewerkt. Bij sommige feiten kan de tenlastelegging in samenhang met het dossier worden gelezen.

Lees meer >


Verzoek aanhouding zitting na wijziging tenlastelegging ten onrechte afgewezen

Geplaatst op: 07 oktober 2017

Een verzoek tot aanhouding van de zitting na een (kleine) wijziging van de tenlastelegging mag niet zonder meer worden afgewezen. De advocaat had in de zaak als volgt op de wijziging van de tenlastelegging gereageerd: “Inhoudelijk heb ik geen bezwaar tegen
de wijziging tenlastelegging. Mijn cliënt is niet aanwezig dus ik kan de wijziging niet met hem bespreken. Met een beroep op artikel 314 van het Wetboek van Strafvordering vraag ik om de zaak aan te houden.” Het Hof zette het onderzoek echter voort, maar werd in cassatie door de Hoge Raad teruggefloten (HR 14 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2966)

Lees meer >


Grondslagverlating tenlastelegging nu verdachte geen betrokkenheid had bij overval, wel bij diefstal jas nadat die gevallen was

Geplaatst op: 14 september 2017

De verdachte had een jas gestolen, die ook al was gestolen door twee overvallers. De verdachte werd vervolgd voor het medeplegen van die overval, maar het hof Amsterdam oordeelde dat dit niet kon. Daarmee werd de grondslag van de tenlastelegging verlaten, nu de tenlastelegging zag op de overval en niet op de ‘kale’ diefstal van de jas die op de grond was gevallen (Gerechtshof Amsterdam, 25-07-2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3022).

Lees meer >


Tenlastelegging hennepkwekerij onduidelijk

Geplaatst op: 11 juni 2016

Op grond van artikel 261, lid 1, Sv moet een dagvaarding voldoende duidelijk zijn en mag er redelijkerwijs geen twijfel over bestaan welke specifieke gedragingen hem worden verweten. In de uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland, van 14 december 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:5806 was die onduidelijkheid er wel.

Tenlastelegging

Verdachte wordt verweten dat hij in de ten laste gelegde periode in de gemeente Groningen en/of elders in Nederland, althans in Nederland, in vereniging, opzettelijk hasjiesj en/of hennep heeft geteeld, bereid, bewerkt, verwerkt, verkocht, afgeleverd, verstrekt en/of vervoerd.

Lees meer >


Toevoegen andere plaats moet via wijziging tenlastelegging

Geplaatst op: 01 maart 2016

Het toevoegen van “en/of Leeuwarden” is geen verbetering van een misslag, maar had middels een wijziging tll ex art. 313 Sv plaats moeten vinden.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden