Geen grondslagverlating tenlastelegging ondanks dat niet alle gedragingen zijn opgenomen

Het is niet altijd zo dat alle verweten gedragingen helemaal in de tenlastelegging moeten zijn uitgewerkt. Bij sommige feiten kan de tenlastelegging in samenhang met het dossier worden gelezen.

Bij roekeloosheid hoeven niet alle gedragingen in de tenlastelegging te worden opgenomen

HR 4 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BY2823
Voor zover het middel klaagt dat het Hof de grondslag van de tenlastelegging heeft verlaten door de omstandigheid dat de verdachte in gesprek was met zijn passagier en zich daarbij regelmatig tot die passagier wendde, te betrekken in zijn bewijsmotivering, faalt het. Uit hetgeen in 3.3 is vooropgesteld, volgt dat het bij de bewezenverklaring van roekeloosheid aankomt op het geheel van de gedragingen van de verdachte, de aard en de ernst daarvan en de overige omstandigheden van het geval. Zolang is voldaan aan de eis dat de tenlastelegging voldoende feitelijke betekenis heeft, is het niet noodzakelijk dat al deze omstandigheden in de tenlastelegging zijn opgenomen.

< Terug naar Tenlastelegging
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden