Geen schending vertrouwensbeginsel bij bericht in media van geen verdere vervolging

Geplaatst op: 03 juni 2016

In de uitspraak van de rechtbank Utrecht van 5 maart 2012, ECLI:NL:RBUTR:2012:BV8310 ging het om berichten in de media van een politiefunctionaris dat de verdachte niet vervolgd zou gaan worden. De advocaat vraagt om die reden om het OM-niet-ontvankelijk te verklaren, maar de rechtbank verwerpt dit verweer omdat het geen officieel sepotbericht is geweest.

Lees meer >


Na sepot alleen vervolging bij novum

Geplaatst op: 01 juni 2016

Vordering tot bewaring van verdachte is op 1 december 2011 door de rechter-commissaris afgewezen. Verdachte is op 15 april 2014 wederom aangehouden. Opnieuw afwijzing vordering bewaring door de rechter-commissaris, nu de zaak op 11 maart 2013 is geseponeerd met als grond ‘geen wettig bewijs’ en gesteld noch gebleken is dat er na deze beslissing tot sepot sprake is geweest van een novum (Rb Noord-Holland, 18 april 2014, ECLI:NL:RBNHO:2014:4913).

Lees meer >


Sepot wegens dubbele registratie strafzaak; geen schending vertrouwensbeginsel

Geplaatst op: 01 juni 2016

Het OM had een strafzaak geseponeerd, vanwege een dubbele registratie in het systeem. Het openbaar ministerie had op 25 september 2012 een brief met een kennisgeving van niet verdere vervolging doen uitgaan aan verdachte. Deze kennisgeving betrof een administratieve fout. De zaak was ingevoerd in twee administratieve computersystemen en moest administratief uitgeboekt worden uit het GSP-systeem omdat verdachte vervolgd werd en de zaak dan in het computersysteem Compas ingeschreven moet worden. Om die reden was de zaak in GSP administratief geseponeerd. Deze sepotbeslissing had niet verzonden moeten worden aan verdachte en het openbaar ministerie is daarvoor excuses verschuldigd.

Het hof oordeelde dat de verdachte aan de bewuste kennisgeving niet het gerechtvaardigd vertrouwen heeft kunnen ontlenen dat zij niet verder zou worden vervolgd. Het Hof heeft bij zijn oordeel in aanmerking genomen
(i) de ernst van de zaak en
(ii) de omstandigheid dat verdachte kort na de ontvangst van die beslissing in het kader van deze strafzaak gevoerde gesprekken met een psychiater, een psycholoog en de reclassering uitgebreid gesproken heeft over de strafzaak en de adviezen van deze deskundigen ten aanzien van de strafrechtelijke afdoening van deze zaak.

De Hoge Raad laat dit oordeel van het hof in zijn uitspraak van HR 6 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:2982.

Lees meer >


Geen schending vertrouwensbeginsel bij mededeling sepot aan advocaat

Geplaatst op: 25 januari 2016

Wanneer de mededeling dat een strafzaak wordt geseponeerd aan de advocaat wordt gemeld en niet aan de verdachte zelf, kan de verdachte hier later niet met succes een beroep doen op de schending van het vertrouwensbeginsel. Dit volgt uit een uitspraak van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 14 augustus 2014, ECLI:NL:GHSHE:2015:3013.

Lees meer >


Toezegging door politieagent

Geplaatst op: 25 januari 2016

Wanneer een politieagent de toezegging doet dat een verdachte niet zal worden vervolgd, mag een verdachte op die toezegging gerechtvaardigd vertrouwen. Dit volgt uit het arrest van de Hoge Raad, 3 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:513. De verdachte werd verdacht van oplichting via Marktplaats. De politieagent had tegen de verdachte gezegd dat er niet vervolgd zou worden wanneer de verdachte de verschuldigde bedrag zou terugbetalen aan de benadeelden.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden