De rechterlijke toetsing ter zake van het permanent niet-voegen van relevante stukken in het dossier

In deze bijdrage staat de auteur eerst stil bij de regeling van het niet-voegen van (wel relevante) pro-cesstukken, met bijzondere aandacht voor de rol van de rechter-commissaris (paragraaf 2). Vervolgens worden de toetsingsmogelijkheden en -verplichtingen van de zittingsrechter ter zake van deze categorie processtukken besproken (paragraaf 3). Omdat bij die bespreking enkele knelpunten naar voren zullen komen,wordt  tot slot in gegaan op een mogelijke oplossingsrichting voor de geconstateerde problemen (paragraaf 4).

De rechterlijke toetsing ter zake van het permanent niet-voegen van relevante stukken in het dossier

 

< Terug naar Processtukken
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden