Detentieongeschikt

Een verdachte is detentieongeschikt wanneer hij niet in staat is om in een gevangenis te zitten. 

Wanneer detentieongeschikt

Detentieongeschiktheid wordt aangenomen wanneer er dringende redenen bestaan dat iemand niet langer geschikt is om in detentie te verblijven. Te denken valt aan:

  • ernstige suïcidaliteit
  • ernstige (ongeneeslijke ziekte), met name wanneer het stervensproces voor de deur staat
  • ernstige intoxicaties
  • niet te couperen bewusteloosheid
  • ernstige psychotische toestandsbeelden

Een rechter zal niet snel tot het oordeel komen dat een verdachte detentieongeschikt is. Een rechter gaat hier erg terughoudend mee om. Dit komt ook dat ons gevangenisstelsel speciale inrichtingen en/of afdelingen kent zoals het het penitentiair ziekenhuis in Scheveningen of de speciale afdeling voor extra zorg in de verschillende huizen van bewaring (PPC).

Onderzoek forensisch psychiater

Of een verdachte detentieongeschikt is, moet blijken uit een onderzoek van een forensisch psychiater en/of uit inlichtingen van de inrichtingsarts.

Detentie(on)geschiktheid bepalen is een justitieel forensisch-psychiatrische taak

Verweer detentieongeschikt

Wanneer door of namens de verdachte als verweer wordt gevoerd dat de verdachte detentieongeschikt zou zijn, moet de rechter hierop gemotiveerd reageren (HR 7 november 1995, NJ 1996, 165).

< Terug naar Gevangenisstraf
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden