Geen gevangenisstraf zodat verdachte kan werken om schadevergoeding te betalen

De combinatie van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf met een schadevergoedingsmaatregel zou betekenen dat de verdachte gedurende de tijd dat hij zijn gevangenisstraf uitzit, geen geld kan verdienen om de schadevergoedingen aan de benadeelde partij(en) te betalen. Een rechter kan hiermee rekening houden en in plaats van onvoorwaardelijke gevangenisstraf kiezen voor de voorwaardelijke variant met een werkstraf.

Voorbeelden van uitspraken waar de rechter rekening heeft gehouden met het feit dat de verdachte in staat moet kunnen zijn om te werken:

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17 februari 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:1164
Bij de bepaling van de op te leggen straf heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een viertal oplichtingen en een groot aantal verduisteringen. Hij heeft misbruik gemaakt van het vertrouwen dat de slachtoffers in hem stelden. Het bewezenverklaarde betreft ergerlijke feiten waardoor de slachtoffers ook schade hebben geleden. Soms zelfs schaamden zij zich voor hun eigen goede trouw. Verdachte heeft op geen enkele wijze de verantwoordelijkheid voor zijn daden genomen. In beginsel past als strafrechtelijke reactie een (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Ten voordele van verdachte heeft het hof meegewogen dat verdachte niet over ten deze als strafverzwarend in aanmerking te nemen justitiële documentatie beschikt. Voorts neemt het hof als een strafverminderende factor in aanmerking de publiciteit rond de aanhouding van verdachte. Tot slot legt voor het hof veel gewicht in de schaal dat een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf wel eens in de weg zou kunnen staan aan vergoeding van de door de slachtoffers geleden schade doordat verdachte zijn verdiencapaciteit dan niet te gelde zal kunnen maken. Daarom is het hof van oordeel dat oplegging van een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf, beide van de hierna aan te geven duur, passend en geboden is. Anders dan door de raadsman is bepleit ziet het hof met het oog op de belangen van de benadeelde partijen wel aanleiding om de schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

< Terug naar Schadevergoedingsmaatregel
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden