Geen PIJ-maatregel bij bezit kinderporno

Door de deskundigen is geadviseerd om een (voorwaardelijke) PIJ-maatregel op te leggen. Het hof stelt vast dat aan de in artikel 77s, eerste lid, onder a, b en c, van het Wetboek van Strafrecht cumulatief gestelde voorwaarden niet is voldaan. Het hof stelt met de rechtbank vast dat hoewel de onder 1 en 5 bewezenverklaarde feiten, misdrijven zijn waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld, tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat niet is voldaan aan het vereiste dat de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen het opleggen van de PIJ-maatregel eist. Het hof heeft daarbij betrokken dat de aangetroffen kinderpornografische afbeeldingen gelet op de aard ervan, hoezeer ook de slachtoffers door verdachte zijn gedupeerd, niet meebrengen dat gevreesd moet worden voor de veiligheid van personen of goederen (Gerechtshof Den Haag, 1 november 2018,  ECLI:NL:GHDHA:2018:3062)

< Terug naar PIJ-maatregel
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden