Hechtenis

Binnen het strafrecht kennen we verschillende vormen van hechtenis. Het is belangrijk om te weten wanneer hechtenis kan worden toegepast en wat hiervan de voorwaarden zijn.

Hechtenis bij overtredingen

De hechtenis als hoofdstraf geldt als straf voor met name overtredingen, vergelijkbaar met de gevangenisstraf. Hechtenis wordt doorgaans opgelegd door de kantonrechter en vaak nog alleen bij meermalen recidive. Wij zien hechtenis onder andere opgelegd worden bij

Hechtenis wordt als regel in een huis van bewaring ondergaan.

Vervangende hechtenis bij geldboete

Wanneer ook na aanmaning de geldboete niet wordt betaald, kan de officier van justitie de vervangende hechtenis ten uitvoer leggen. Vervangende hechtenis kan echter alleen worden toegepast voor zover de geldboete door de rechter is opgelegd. Bij het opleggen van de geldboete bepaalt de rechter dat, in geval van niet- of niet volledige betaling van de geldboete, vervangende hechtenis van toepassing is (artikel 24c lid 1 Sr.).

> Meer informatie vervangende hechtenis bij geldboete

Vervangende hechtenis bij werkstraf

Wanneer de werkstraf niet tijdig wordt aangevangen of als de werkstraf niet naar behoren wordt verricht, dan zal de officier van justitie op grond van artikel 22g Sr. de tenuitvoerlegging van vervangende hechtenis bevelen. Het criterium is dat de taakstraf niet of niet naar behoren is verricht. Voor iedere twee uren werkstraf, wordt door de rechter een dag vervangende hechtenis opgelegd. De rechter bepaalt dit al in zijn vonnis.

> Meer informatie vervangende hechtenis bij werkstraf

Vervangende hechtenis bij schadebergoedingsmaatregel

 

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden