ISD-maatregel afgewezen

In de jurisprudentie zien we verschillende uitspraken waarbij de ISD-maatregel is afgewezen omdat niet aan de vereisten is voldaan. De volgende verweren kunnen in dat verband worden gevoerd

  • ontbreken inzicht in de persoon van de verdachte en de persoonlijke omstandigheden
  • ontbreken concreet behandelprogramma
  • ontbreken risicoanalyse

Voorbeelden in de jurisprudentie ISD-maatregel

Voorbeelden van uitspraken zijn:

  • Gerechtshof te Den Haag, 30 november 2005, parketnr. 22/004522-05: Het hof ziet geen goede grond om de maatregel ISD op te leggen. Het hof zit de maatregel als uiterste middel. Volgens het hof ontbreekt inzicht in de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, terwijl er ook niet een concreet behandelplan is opgesteld. Al met al volgt afwijzing van de vordering van de officier van justitie!
  • Rechtbank Leeuwarden, 19 mei 2005, LJN AT 9522: Het ontbreken van een behandelprogramma was in deze zaak aanleiding om de vordering af te wijzen
  • Rechtbank Groningen, 1 november 2005, LJN AU 5628: Er was wel een RISc-rapportage, doch de rechtbank vindt dat in dat rapport geen in concreto uitgewerkt behandelprogramma is opgenomen. Er volgt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.
  • Rechtbank Alkmaar, 28 februari 2006, LJN AV 4772: De rechtbank stelt onder meer dat er met betrekking tot de verdachte geen risicoanalyse is gemaakt. De rechtbank is onvoldoende geïnformeerd met betrekking tot de eisen van art. 38m Sr. Omdat verdachte ook niet openstaat voor enige vorm van klinische behandeling wordt de ISD-maatregel niet opgelegd. Wel een gevangenisstraf van bijna 1 jaar voorwaardelijk!
  • Rechtbank Alkmaar, 2 februari 2006, LJN AV 4789. De rechtbank stelt vast dat omtrent verdachte geen risicoanalyse is gemaakt. De rechtbank acht zich onvoldoende geïnformeerd met betrekking tot de eisen van art. 38 m Sr. De rechtbank wijst de vordering ISD af.
  • Rechtbank Den Haag, 20 maart 2006, AV 9157. De rechtbank is van oordeel dat inzicht ontbreekt in de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte en, bij gebreke van enig concreet behandelplan, ook in de mogelijkheden van behandeling, hetgeen volgens de rechtbank nog zwaarder weegt! De vordering wordt afgewezen.

           

< Terug naar ISD-maatregel
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden