Overtreding gedragsaanwijzing

Overtreding (het niet nakomen van) de gedragsaanwijzing, levert een strafbaar feit op. Het gaat om het feit van artikel 184 of 184a Sr. Welk artikel van toepassing is, is afhankelijk van de wettelijke grondslag van de gedragsaanwijzing.

Artikel 509hh eerste lid Wetboek van Strafvordering (Sv) luidt, voor zover hier van belang, als volgt:

“1. De officier van justitie is bevoegd de verdachte tegen wie ernstige bezwaren bestaan een gedragsaanwijzing te geven in geval van verdenking van een strafbaar feit:

Wettelijke grondslag Strafbepaling bij overtreding gedragsaanwijzing
a. waardoor de openbare orde, gelet op de aard van het strafbare feit of de samenhang met andere strafbare feiten, dan wel de wijze waarop het strafbare feit is gepleegd, ernstig is verstoord, en waarbij grote vrees voor herhaling bestaat, art. 184a Sr
b. in verband waarmee vrees bestaat voor ernstig belastend gedrag van de verdachte jegens een persoon of personen, art. 184a Sr
c. in verband waarmee vrees bestaat voor gedrag van de verdachte dat herhaald gevaar voor goederen oplevert. art. 184a Sr

Zie ook gerechtshof Amsterdam, 9 september 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:3750

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden