Gedragsaanwijzing van officier van justitie

Een gedragsaanwijzing van een officier van justitie  is een strafrechtelijke maatregel, voor de uiteindelijke zitting en uitspraak van een rechter.

Wettelijke basis gedragsaanwijzing

De gedragsaanwijzing is wettelijk geregeld in artikel 509hh Wetboek van Strafvordering (Sv.).

Doel gedragsaanwijzing

Het doel van de gedragsaanwijzing is het onder controle houden van verdachten die de openbare orde verstoren en/of bescherming van slachtoffers van een strafbaar feit, als de onherroepelijke uitspraak van de strafrechter niet kan worden afgewacht (een onherroepelijk vonnis is een vonnis waartegen geen hoger beroep meer mogelijk is).

Feiten gedragsaanwijzing

Een gedragsaanwijzing kan onder meer worden opgelegd bij een verdenking van de volgende strafbare feiten:

  • voetbalvandalisme
  • eenvoudige mishandeling (zie bijv. ECLI:NL:RBNNE:2014:6763)
  • bedreiging
  • stalking (lees: belaging).

Inhoud gedragsaanwijzing

De gedragsaanwijzing moet altijd zien op het gedrag van de verdachte. De officier kan 4 soorten gedragsaanwijzingen opleggen:

1. Een gebiedsverbod
2. Een contactverbod
3. Een meldplicht
4. Een verplichting zich te doen begeleiden

N.B. De gedragsaanwijzing inhoudende begeleiding richt zich op lopende begeleiding en niet op nieuw op te starten behandeltrajecten.

Wanneer gedragsaanwijzing

Een gedragsaanwijzing kan worden opgelegd in de volgende gevallen:

1. Er moet sprake zijn van verdenking van een strafbaar feit waardoor de openbare orde ernstig is verstoord en waarbij grote vrees voor herhaling bestaat, of
2. De vrees bestaat dat de verdachte personen zal lastigvallen (ernstig belastend gedrag tegen personen, o.a. slachtoffers / getuigen van strafbare feiten), of
3. De vrees bestaat dat de verdachte goederen zal vernielen e.d. (herhaald gevaar voor goederen).

Duur gedragsaanwijzing

Een gedragsaanwijzing geldt totdat tegen de verdachte een onherroepelijk vonnis is uitgesproken of in ieder geval maximaal 90 dagen. Verlenging, zolang er dus geen onherroepelijk vonnis is, kan maximaal drie keer plaatsvinden met 90 dagen (totaal dus maximaal 360 dagen).

Beroep tegen gedragsaanwijzing

Een verdachte kan in beroep gaan tegen een door de officier van justitie opgelegde gedragsaanwijzing. Het beroep moet worden ingediend bij de rechtbank.

> meer informatie beroep tegen gedragsaanwijzing

Niet houden aan gedragsaanwijzing

Het niet houden aan een gedragsaanwijzing is een misdrijf. Het valt onder de strafbaarstelling van artikel 184a Sr. en is met name genoemd in artikel 67 lid 1 onder b Sv. Hierdoor is voor dit feit voorlopige hechtenis mogelijk en kan een verdachte, na inverzekeringstelling, eventueel geleid worden voor een Rechter-Commissaris (RC). De officier van justitie kan hierdoor een verdachte langer in voorarrest houden als die de aanwijzingen niet opvolgt.

> meer informatie overtreding gedragsaanwijzing

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden