Poging tot zware mishandeling – advocaat nodig?

Steeds vaker zien we dat waar er sprake is van een gewone, eenvoudige mishandeling (art. 300 Sr.) de officier van justitie toch gaat vervolgen voor poging tot zware mishandeling omdat er een kans bestond dat het letsel erger zou uitpakken. Het is belangrijk dat de advocaat hier steeds kritisch naar blijft kijken en waar mogelijk verweer voert tegen iedere beschuldiging van poging tot zware mishandeling.

Poging tot zware mishandeling

Van een poging tot zware mishandeling kan sprake zijn wanneer u de ander op zodanige wijze - al dan niet met een voorwerp - mishandelt dat er een aanmerkelijke kans bestond dat dit tot zwaar lichamelijk letsel had kunnen leiden. Ook zonder dat iemand letsel heeft opgelopen, kan er sprake zijn van poging tot zware mishandeling, namelijk wanneer de gedraging in potentie de aanmerkelijke kans in zich had dat dit zou kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel.

Voorbeelden poging tot zware mishandeling

Enkele voorbeelden waarbij dikwijls vervolging plaatsvindt terzake poging tot zware mishandeling:

  • Het slaan met een knuppel tegen het lichaam (niet zijnde het hoofd)
  • Het met geringe snelheid om iemand inrijden
  • Vechtpartij met meerdere harde klappen tegen het hoofd of in de buik
  • Steken met scherp voorwerp, niet diep en niet in vitale lichaamsdelen

Factoren bij poging tot zware mishandeling

Bij een poging tot zware mishandeling gaat het erom dat u door uw gedraging  de aanmerkelijke kans op de koop toe hebt genomen dat een ander daardoor zwaar lichamelijk letsel zou kunnen oplopen. Beoordeeld dient te worden hoe groot die kans op zwaar lichamelijk letsel is wanneer de gedraging objectief wordt bekeken. Dit is afhankelijk van een aantal factoren. Bij het slaan met een voorwerp zijn de volgende factoren van belang;

  • Hoe hard u geslagen hebt
  • Hoe vaak u geslagen hebt
  • Waar u de ander hebt geraakt
  • Hoe hard het voorwerp was

Indien u nog verhoord moet worden door de politie is het van belang dat u vooraf uw verklaring bespreekt met een gespecialiseerde advocaat. De plaats waar u geslagen hebt, staat meestal wel vast, nu dit kan worden afgeleid uit het letsel. Meestal valt het letsel wel mee, wanneer de officier een poging tot zware mishandeling aan u ten laste legt, omdat de officier van justitie anders wel een voltooid delict (dus zware mishandeling zelf, en niet de poging daartoe) aan u ten laste zou leggen. Wel kunt u nog verklaren hoe hard en hoe vaak u hebt geslagen, etc. Dit moet u vooraf allemaal goed doorspreken met uw advocaat.

Advocaat nodig bij poging tot zware mishandeling

Wanneer u verdacht wordt van poging tot zware mishandeling is het zeker van belang dat u zich in een zo vroeg mogelijk stadium laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. Zoals hiervoor al wordt aangegeven, wordt de strafzaak vaak zwaarder aangezet door de officier van justitie. Van een eenvoudige mishandeling wordt opeens een poging tot zware mishandeling gemaakt om hogere straffen te kunnen eisen. Alleen een gespecialiseerde advocaat is goed in staat om de zaak terug te brengen in de juiste proporties of zelfs een vrijspraak of een sepot voor u te bewerkstelligen. Handelde u uit zelfverdediging? Dan zou een beroep op noodweer(exces) misschien nog wel mogelijk zijn.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden