Recht om observanten te horen als getuige

Als observaties tot het bewijs moeten dienen dan dient de verdediging in enig stadium van het geding in de gelegenheid te worden gesteld om de gerelateerde waarnemingen van de observanten op hun betrouwbaarheid te toetsen en aan te vechten door de observanten als getuige te (doen) ondervragen. De Hoge Raad heeft daarbij overwogen dat aan de belangen van effectieve opsporing en de veiligheid van de observanten tegemoet kan worden gekomen door bijvoorbeeld het beantwoorden van bepaalde vragen te beletten (bijv. via art. 187d Sv. door de r-c en art. 293 Sv. op zitting).

Aanvullend overweegt de Hoge Raad nog dat van de verdediging in redelijkheid verlangd mag worden dat zij opgeeft over welke observaties zij de observanten wenst te horen.

< Terug naar Oproepen getuigen en oerige onderzoekswensen
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden