Rechter mag niet vooruitlopen op mogelijke verklaring getuigen

Wanneer door de advocaat een gemotiveerd verzoek wordt gedaan om bepaalde getuigen te horen, mag de rechter dit verzoek niet afwijzen op de enkele grond dat niet valt te verwachten dat een getuige hierover nog iets kan verklaren. De rechter mag niet vooruitlopen op een af te leggen verklaring van een getuige.

Rb Overijssel, 7 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:89
“De rechtbank is van oordeel dat de door de rechter-commissaris aan de afwijzing van het verzoek tot het horen van de verzochte getuigen 2, 3, 4 en 7 ten grondslag gelegde motivering dat ‘redelijkerwijze moet worden uitgesloten dat de getuigen meer dan zeventien (of vijftien) jaar later nog kunnen verklaren over welk goud en/of welke sieraden als huwelijksgeschenk zijn gegeven’, onjuist is. Zonder nadere motivering die ontbreekt, heeft de rechter-commissaris hiermee naar het oordeel van de rechtbank al een voorschot genomen op de door deze getuigen af te leggen verklaringen.”

< Terug naar Oproepen getuigen en oerige onderzoekswensen
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden