Samenloop

In het strafrecht kan het gebeuren dat meerdere ten laste gelegde feiten zodanig met elkaar te maken hebben dat er sprake is van samenloop. Er kan sprake zijn van eendaadse samenloop, meerdaadse samenloop, ne bis in idem (dubbele vervolging) en voortgezette handeling.

> Meer informatie samenloopregeling

Eendaadse samenloop

Van eendaadse samenloop is sprake als het gaat om een gedraging die onder meerdere strafrechtelijke bepalingen strafbaar is gesteld. Wanneer de officier van justitie dan beide strafbepalingen ten laste legt, zal de rechter bepalen dat er sprake is van eendaadse samenloop en hiermee rekening houden bij de strafoplegging.

> Wanneer eendaadse samenloop of voortgezette handeling?

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden