Sepot

Een sepot houdt in dat de strafzaak tegen de verdachte eindigt. Als u werd verdacht van een strafbaar feit, wordt u niet langer meer als verdachte beschouwd. Bij een sepot wordt u dus niet vervolgd en krijgt u geen straf of maatregel opgelegd.

Sepotgronden

Er bestaan verschillende sepotgronden. De belangrijkste sepotgronden zijn:

Sepot 01 – ten onrechte als verdachte aangemerkt
Sepot 02 – onvoldoende wettig en overtuigend bewijs

Aanwijzing gebruik sepotgronden

Klagen over onjuiste sepotgrond

Wanneer u het niet eens bent met de sepotgrond, kunt u hierover klagen. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer de strafzaak wordt geseponeerd met sepotcode 02 (onvoldoende wettig en overtuigend bewijs) in plaats van de gewenste sepot 01 (ten onrechte als verdachte aangemerkt).

> Klacht over niet krijgen sepot 01

Voorwaardelijk sepot

Een strafzaak kan ook voorwaardelijk worden geseponeerd. Dit betekent dat de zaak nog niet direct wordt geseponeerd, maar pas nadat u gedurende een bepaalde proeftijd uzelf hebt gehouden aan de voorwaarden. Vaak zijn dit voorwaarden als verplichte begeleiding door de reclassering, het volgen van cursussen of trainingen, etc.

Schadevergoeding na sepot

In de meeste gevallen hebt u na een sepot recht op schadevergoeding. Na een sepot kunt u onder meer schadevergoeding vorderen voor de tijd dat u ten onrechte in verzekering bent gesteld en de tijd dat u voorlopige hechtenis hebt gezeten. Ook kunt u na een sepot schadevergoeding vorderen voor de gemaakte kosten van rechtsbijstand, oftewel de kosten van uw advocaat.

Bij een sepot 01 en 02 hebt u sowieso recht op schadevergoeding, maar bij sommige andere sepotgronden (bijv. gering aandeel of medeschuld benadeelde partij) zou het kunnen zijn dat een verzoek tot schadevergoeding wordt afgewezen vanwege het ontbreken van gronden van billijkheid.

Ook bij een voorwaardelijk sepot zien we in de jurisprudentie steeds vaker zaken waarbij het verzoek tot schadevergoeding wordt afgewezen.

Schadevergoeding aanvragen na sepot

> Meer informatie schadevergoeding na sepot

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden