TBS met dwangverpleging kan ook bij art. 6 WVW

TBS met dwangverpleging kan ook worden opgelegd bij een bewezenverklaring van artikel 6 WVW. Dat is de uitkomst van de uitspraak van de Hoge Raad van 21 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1240.

Juridische kader TBS met dwangverpleging

De maatregel van TBS kan worden opgelegd indien er tijdens het plegen van een strafbaar feit bij de pleger sprake is geweest van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens. Het moet dan gaan om een feit waarbij de veiligheid van anderen dan wel de veiligheid van personen of goederen het opleggen van TBS eist en waarop meer dan 4 jaar gevangenisstraf is gesteld of een ander in het bijzonder genoemd misdrijf (art. 37a Sr.). Ook art. 175 lid 1 onder b jo lid 3 WVW wordt hierin genoemd.

TBS met dwangverpleging (de maatregel van TBS met verpleging van overheidswege) kan alleen worden opgelegd ter zake van een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen. De rechter dient zulks – bij voorkeur in de bewoordingen van art. 359, zevende lid, Sv – in zijn motivering van de maatregel van TBS tot uitdrukking te brengen (vgl. HR 12 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8434, NJ 2013/161, rov. 4.3).

Redenen TBS met dwangverpleging

In de uitspraak van het gerechtshof die aan het arrest van de Hoge Raad voorging, heeft het hof de TBS met dwangverpleging gebaseerd op de volgende omstandigheden:

  • Beginnend bestuurder, die na een vechtpartij er voor de politie vandoor gaat in de auto
  • Hij rijdt door rood, met hoge snelheid, haalt diverse keren gevaarlijk. Op het laatst raakt hij de macht over het stuur kwijt, komt in een slip en rijdt twee voetgangers aan
  • Hij weigert medewerking aan een alcoholonderzoek
  • Gedragsdeskundigen geven aan dat hij een alcoholprobleem heeft en daarnaast kampt met een antisociale persoonlijkheidsstoornis, met grote kans op herhaling van risicovol gedrag
  • Aan eerdere PIJ-maatregel heeft hij niet meegewerkt
  • Op zitting geeft hij pas na overleg met raadsvrouw aan alsnog bereid te zijn om mee te werken aan behandeling, maar het hof twijfelt aan die bereidheid.
  • Uit justitiele documentatie blijkt dat verdachte meermaals veroordeeld is voor ernstige geweldsmisdrijven
< Terug naar TBS
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden