Regeling weigerende observandi, art. 37a lid 6 t/m 9 Sr.

Geplaatst op: 21 juni 2022

Hof heeft vordering tot verlening van een machtiging tot verstrekking van persoonsgegevens van de verdachte aan de rapporteurs t.b.v een TBS-rapport afgewezen. De AG gaat nader in op de regeling, het door de penitentiaire kamer aan te leggen toetsingskader en de (beperkte) toetsing in cassatie. De AG komt tot de conclusie dat de afwijzing van het hof niet onbegrijpelijk is gemotiveerd en adviseert tot verwerping van het beroep.

Lees meer >


TBS met dwangverpleging kan ook bij art. 6 WVW

Geplaatst op: 04 december 2016

TBS met dwangverpleging kan ook worden opgelegd bij een bewezenverklaring van artikel 6 WVW. Dat is de uitkomst van de uitspraak van de Hoge Raad van 21 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1240.

Lees meer >


Vragen aan deskundige bij TBS

Geplaatst op: 11 juni 2016

Indien uit de rapporten van gedragsdeskundigen een TBS-advies naar voren komt, is het van belang dat de advocaat hiertegen zo goed mogelijk verweer voert. Wij geven een opsomming van enkele kritische vragen die gesteld kunnen worden:

Lees meer >


TBS bij minderjarigen

Geplaatst op: 28 mei 2016

TBS, die met toepassing van het volwassenenstrafrecht aan een jeugdige wordt opgelegd, kan tot het 21ste levensjaar van de jeugdige in een jeuginrichting worden ten uitvoer gelegd. Dit is het gevolg van een wetswijziging van de BJI.

Lees meer >


Informatie TBS-verloop

Geplaatst op: 14 februari 2016

Om u een indicatie te geven hoe het traject van de tenuitvoerlegging van TBS kan lopen, heeft het ministerie van justitie de volgende informatiebrochure opgesteld;

Informatie TBS-verloop

Lees meer >


TBS met dwangverpleging niet proporioneel

Geplaatst op: 24 januari 2016

In de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant, 23 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:6044 heeft de rechtbank afgezien van het opleggen van TBS met dwangverpleging omdat de rechtbank dit niet proportioneel vond. De rechtbank deelde wel de zorg die uit de gedragsdeskundige rapportages sprak en onderkende het belang en de noodzaak van een klinische behandeling van de bij verdachte vastgestelde complexe problematiek, maar vond dat TBS met dwangverpleging echt moest worden gezien als ultimum remedium. Gelet op de relatief geringe ernst van de indexfeiten, de zwaarte van de TBS met dwangverpleging en het feit dat de verdachte binnenkort via het BOPZ zou worden opgenomen in een klinische setting alsook het feit dat de verdachte al enkele maanden niet meer met de politie in aanraking was gekomen, heeft de rechtbank afgezien van het opleggen van TBS met dwangverpleging.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden