Toetsingsmaatstaf in cassatie bij afwijzing verzoek horen getuige

Juiste maatstaf gehanteerd?

Bij de beoordeling in cassatie van een afwijzing van een verzoek tot het horen van getuigen is de eerste vraag natuurlijk of het gerechtshof de juiste maatstaf heeft gehanteerd.

Beoordeling afwijzing verzoek horen getuige

Bij de beoordeling van de afwijzing van een verzoek tot het oproepen van getuigen gaat het uiteindelijk om de vraag of de beslissing begrijpelijk is in het licht van- als waren het communicerende vaten- enerzijds hetgeen aan het verzoek ten grondslag is gelegd en anderzijds de gronden waarop het is afgewezen. Bij de beoordeling van de begrijpelijkheid van de beslissing kan ook het procesverloop van belang zijn, zoals (…) het stadium waarin het verzoek is gedaan, in die zin dat het verzoek eerder had kunnen en redelijkerwijs ook had moeten worden gedaan (…).”

Zie HR 1 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1496, NJ 2014/441, m. nt. Borgers, rov. 2.76

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden