Verplichting horen getuige na intrekking verklaring of weigering

Er is voor de rechter (in eerste aanleg) een ambtshalve plicht tot het bevelen dat een getuige wordt opgeroepen indien een proces-verbaal inhoudende een voor de verdachte belastende verklaring het enige bewijsmiddel is waaruit betrokkenheid van de verdachte bij het tenlastegelegde kan volgen en die persoon daarna ten overstaan van een rechter die verklaring heeft ingetrokken
of op essentiële punten een ontlastende verklaring heeft afgelegd, dan wel heeft geweigerd te verklaren (HR 1 februari 1994, ECLI:NL:HR:1994:487528, NJ 1994, 427)

< Terug naar Oproepen getuigen en oerige onderzoekswensen
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden