Verweren tegen jeugddetentie

In een strafzaak waarbij jeugddetentie dreigt, is het belangrijk dat de advocaat weet welke verweren hij kan voeren wanneer de officier van justitie (onvoorwaardelijke) jeugddetentie zou eisen. Dit kunnen de volgende verweren zijn

Rapport RSJ "Jeugdige delinquenten. Minder opsluiten, gerichter begeleiden"

In het in oktober 2008 gepubliceerde rapport "Jeugdige delinquenten. Minder opsluiten, gerichter begeleiden" onderstreepte de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) nog eens dat vrijheidsbeneming ultimum remedium moet blijven. De RSJ deed onder meer de volgende aanbevelingen:

  • Behoud straffen en maatregelen die ten uitvoer worden gelegd in een justitiële jeugdinrichting voor aan de groep van ernstige gewelds- en zedendelinquenten.
  • Laat de behandeling zoveel mogelijk geschieden op ambulante / extramurale basis, al dan niet in combinatie met elektronisch huisarrest
  • Probeer eerst de gedragsbeïnvloedende maatregel, waarbij eventueel gebruik wordt gemaakt van individuele ambulante begeleiding al dan niet in combinatie met elektronisch toezicht

Artikel 37 Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK)

Artikel 37 IVRK biedt een kader voor de aan vrijheidsberoving van minderjarigen te stellen voorwaarden. De gevangenneming van het kind geschiedt overeenkomstig de wet en wordt slechts gehanteerd als uiterste maatregel en voor de kortst mogelijke passende duur.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden