Voorbedachten rade

Voorbedachten rade betekent 'een moment van kalm beraad en rustig overleg'

Voorbedachte rade in de wet

Voorbedachte raden is in verschillende artikelen opgenomen in de wet:

Artikel Omschrijving
art. 289 Sr. Moord
art. 303 Sr. Zware mishandeling, met voorbedachte rade
art. 301 Sr. Eenvoudige mishandeling, met voorbedachte rade
art. 117 lid 2 Sr. Aanslag op het leven of de vrijheid van een internationaal beschermd persoon, met voorbedachte rade
art. 115 lid 2 Sr. Aanslag op het leven of de vrijheid van een hoofd van een bevriende staat, met voorbedachte rade
art. 108 lid 2 Sr. Aanslag op de Koning of koningin met voorbedachte rade

Wetsgeschiedenis voorbedachten rade

In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel van moord wordt het volgende opgemerkt over de voorbedachten rade:

Moord is de doodslag met voorbedachten rade begaan. Ten onregte heeft art. 297 C.P. het begrip van voorbedachten rade omschreven door "dessein formé avant l'action". Immers aan elke opzettelijke daad gaat een 'dessein' vooraf, al zij dit slechts door eene zeer kleine tijdsruimte van de daad gescheiden. De uitdrukking voorbedachte raad zelve, zonder eenige wettelijke omschrijving, wijst duidelijk aan wat vereischt wordt, namelijk een tijdstip van kalm overleg, van bedaard nadenken; het tegenovergestelde van oogenblikkelijke gemoedsopwelling. Overigens is ook hij schuldig aan moord, die het voornemen tot levensberooving wel in zoodanige gemoedsopwelling opvat, maar de daad in koelen bloede uitvoering." (Kamerstukken II 1878/79, 110, nr. 3 (MvT).

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden