Wet- en regelgeving over voorarrest

Overzicht van de wet- en regelgeving met betrekking tot voorarrest.

Nationale bepalingen voorarrest

In Nederland zijn de bepalingen van artikel 57 e.v. Wetboek van Strafrecht van toepassing voor het voorarrest;

Art. 57 Sv. Inverzekeringstelling
Art. 59a Sv. Toetsing door rechter-commissaris
Art. 63 Sv. Voorlopige hechtenis

Internationale bepalingen voorarrest

VN-UVRM
  • Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (Art. 5, 8, 9, 10, 11)
VN- Verdragen
  • Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) (Art. 7, 9, 10, 14, 15)
  • Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing (CAT) (Geheel)
Raad van Europa
  • Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) (3, 5, 6, 13)
  • Europees Verdrag ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (Geheel)
  • CPT standards (Geheel)
  • European prison rules (Geheel)
Europese Unie
  • Handvest van de Grondrechten (Art 4, 6, 47, 48, 49)

< Terug naar Gevangenisstraf
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden