Zitting kinderrechter achter gesloten deuren

Uitgangspunt in het jeugdstrafrecht is dat de zitting bij de kinderrechter achter gesloten deuren plaatsvindt (art. 495a Sv.).

Bijzondere toegang

De voorzitter kan echter bijzondere toegang verlenen tot het bijwonen van de zitting (art. 495a lid 1 Sv.).

Slachtoffers of nabestaanden

Aan slachtoffers of de nabestaanden wordt in beginsel bijzondere toegang verleend, tenzij de voorzitter wegens bijzondere omstandigheden anders beslist (art. 495b Sv.

Belang openbaarheid zitting

De voorzitter kan voorts gelasten dat de behandeling van de zaak in het openbaar plaatsvindt indien het belang van de openbaarheid van de zitting zwaarder weegt dan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de verdachte / ouders / voogd (lid 2).

Pleidooi gesloten behandeling

De advocaat moet altijd in het belang van de minderjarigen pleiten voor een behandeling van de strafzaak achter gesloten deuren. Enkele voorbeelden in de jurisprudentie:

  • Rb Rotterdam, 7 november 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:8863: geen openbare behandeling gelet op leeftijd verdachten (15 en 16 jaar oud ten tijde van ten laste gelegde feiten), de aard van het feit, rol van de verdachte bij deze feiten, strafzaken van medeverdachten in het openbaar

TIP: vraag een advies van een gedragsdeskundige van de JJI waarin wordt aangegeven dat een openbare behandeling van de strafzaak slecht zou zijn voor de minderjarige verdachte omdat de verdachte dan dicht zou kunnen klappen (zie uitspraak Facebookmoord tav 16-jarige verdachte, ECLI:NL:RBARN:2012:BY2835 )

> Verweren tegen openbare behandeling jeugdstrafzaak

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden