Zitting kinderrechter achter gesloten deuren

Uitgangspunt in het jeugdstrafrecht is dat de zitting bij de kinderrechter achter gesloten deuren plaatsvindt (art. 495a Sv.).

Bijzondere toegang

De voorzitter kan echter bijzondere toegang verlenen tot het bijwonen van de zitting (art. 495a lid 1 Sv.).

Slachtoffers of nabestaanden

Aan slachtoffers of de nabestaanden wordt in beginsel bijzondere toegang verleend, tenzij de voorzitter wegens bijzondere omstandigheden anders beslist (art. 495b Sv.

Belang openbaarheid zitting

De voorzitter kan voorts gelasten dat de behandeling van de zaak in het openbaar plaatsvindt indien het belang van de openbaarheid van de zitting zwaarder weegt dan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de verdachte / ouders / voogd (lid 2).

Pleidooi gesloten behandeling

De advocaat moet altijd in het belang van de minderjarigen pleiten voor een behandeling van de strafzaak achter gesloten deuren. Enkele voorbeelden in de jurisprudentie:

  • Rb Rotterdam, 7 november 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:8863: geen openbare behandeling gelet op leeftijd verdachten (15 en 16 jaar oud ten tijde van ten laste gelegde feiten), de aard van het feit, rol van de verdachte bij deze feiten, strafzaken van medeverdachten in het openbaar

TIP: vraag een advies van een gedragsdeskundige van de JJI waarin wordt aangegeven dat een openbare behandeling van de strafzaak slecht zou zijn voor de minderjarige verdachte omdat de verdachte dan dicht zou kunnen klappen (zie uitspraak Facebookmoord tav 16-jarige verdachte, ECLI:NL:RBARN:2012:BY2835 )

> Verweren tegen openbare behandeling jeugdstrafzaak

Uitzonderingen gesloten behandeling

Er gelden enkele uitzonderingen voor de gesloten behandeling:

  • Wanneer het gaat om een vordering tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk opgelegde straf en de verdachte inmiddels meerderjarig is geworden:ECLI:NL:GHARL:2023:3865:
    Artikel 6:6:3 lid 6 Sv verklaart 495b Sv, sluiting van de deuren, van toepassing voor zaken waarin de veroordeelde op het moment van dienen jonger is dan 18 jaar. Het hof ziet in de wetsgeschiedenis en systematiek van het Wetboek van Sv geen redenen deze bepaling anders uit te leggen dan overeenkomstig de duidelijke tekst van de wet. Omdat de jeugdige ten tijde van de behandeling bij de rechtbank inmiddels 22 jaar was, had de behandeling van de zaak toen in het openbaar behandeld dienen te worden. Daarom zal het hof de beslissing van de rechtbank vernietigen. Enig rechtsgevolg behoeft daaraan niet te worden verbonden nu het gebrek is hersteld door de openbare behandeling in beroep.
    [zie ook: ECLI:NL:RBZWB:2023:3995]
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden