Betekening dagvaarding aan de griffier van de rechtbank

Indien de dagvaarding niet op de voorgeschreven wijze kan worden uitgereikt, moet de dagvaarding steeds worden betekend aan de griffier van de rechtbank respectievelijk het gerechtshof, die dan een afschrift daarvan per post moet sturen aan het laatste bekende GBA-adres of woon- of verblijfsadres. 

Laatste mogelijkheid: betekening aan de griffier

Indien op grond van het daartoe ingestelde onderzoek als vaststaand kan worden aangenomen dat de verdachte:

is de betekening in elk geval geldig indien de dagvaarding is uitgereikt aan de griffier van de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de zaak zal dienen (art. 588 lid 1 sub b onder 3°). De griffier kan de dagvaarding vervolgens opleggen.

In het geval dat ten tijde van de uitreiking een postbusnummer van de verdachte bekend is waarheen niet een afschrift van de dagvaarding is verzonden, behoort de rechter het onderzoek ter terechtzitting te schorsen waarna een oproeping voor de nadere terechtzitting naar die postbus dient te worden gezonden.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden