Bijzonderheden tijdens zitting strafzaak

Tijdens een zitting kunnen zich verschillende bijzonderheden voordoen, die van u vragen om daarop te reageren of een verzoek te doen. Wij zullen de belangrijkste voorbeelden hiervan bespreken:

 • Wraking rechter
  Het kan zijn dat de rechter zich zodanig negatief over u of over uw zaak uitlaat, waardoor de schijn van vooringenomenheid bestaat. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de rechter vooraf een oordeel geeft over de waardering van het bewijs  In dat geval kunt u de rechter wraken. Wraken kan niet wanneer u het niet eens bent met een (tussen)beslissing van de zaak.
 • Verzoek horen getuigen
  U kunt tijdens de zitting nog vragen om getuigen te horen. De rechter beoordeelt dan of hij het horen van de getuigen noodzakelijk vindt. Verstandiger is het om minimaal 10 dagen voor de zitting al schriftelijk een verzoek te doen aan de officier van justitie om getuigen te horen.
 • Verzoek verrichten overig onderzoek
  Voor overige onderzoekswensen geldt hetzelfde als voor het horen van getuigen.
 • Aanhouding zitting / uitstel strafzaak
  Kunt u niet op de zitting verschijnen omdat u verhinderd bent, dan kan een verzoek tot aanhouding worden gedaan. Het advies is wel om dit verzoek tijdig schriftelijk naar de rechtbank te sturen.
 • Hervatting onderzoek ter terechtzitting na schorsing
  Hoofdregel is dat na een schorsing van de zitting het onderzoek ter terechtzitting opnieuw wordt aangevangen indien bij de volgende zitting de samenstelling van de rechtbank is gewijzigd. De zitting kan echter ook worden hervat in de stand waarin die zich op het laatst bevond, mits de verdachte en de officier daarmee instemmen
 • Bepaaldelijk gevolmachtigd advocaat
  De verdachte kan op de voet van artikel 279 Sv. zijn advocaat machtigen om buiten diens aanwezigheid het woord ter verdediging te voeren. De verdachte hoeft dan niet zelf ter zitting te verschijnen. De advocaat voert namens de verdachte de verweren. De procedure geldt als een procedure op tegenspraak.
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden