Uitstel zitting

Wanneer u niet aanwezig kunt zijn op een zitting, kunt u uitstel van de zitting aanvragen. In juridisch taalgebruik heet dit 'aanhouding van de zitting'. Er kunnen een aantal redenen zijn waarom u uitstel aanvraagt.

Uitstel zitting wegens ziekte

Wanneer u te ziek bent om op de zitting te verschijnen, kunt u vragen om uitstel van de zitting. Vaak eist de rechter wel een doktersverklaring. Ons advies is daarom om eerst een bezoek te brengen aan uw huisarts.

Uitstel zitting ivm onvoldoende voorbereidingstijd

U kunt ook om uitstel van de zitting vragen omdat u onvoldoende voorbereidingstijd hebt gehad. U moet namelijk wel een goede verdediging kunnen voeren. Wanneer u en/of uw advocaat te weinig tijd hebben gehad voor de voorbereiding van uw verdediging dient u het verzoek tijdig en schriftelijk in te dienen bij de rechter.

Uitstel zitting wegens vakantie

U kunt uitstel vragen voor de zitting wegens een reeds geboekte vakantie. U moet dan bewijs leveren van de geplande vakantie door vliegtickets of een bevestiging van het reisbureau mee te sturen. Het moet bovendien gaan om een vakantie in het buitenland.

Uitstel wegens verhindering advocaat

Het kan ook zijn dat uw advocaat verhinderd is om u tijdens de zitting bij te staan, bijv. omdat de advocaat een andere zitting heeft of omdat de advocaat juist in de periode vakantie heeft. Ook dit kan onder omstandigheden een reden zijn om uitstel te vragen. 

Uitstel vanwege bijzondere omstandigheid tijdens zitting

Ook tijdens de zitting zelf kan zich een omstandigheid voordoen waardoor de advocaat meer tijd nodig heeft om de zaak voor te bereiden. Hij kan dan vragen om aanhouding van de zitting. 

Landelijk aanhoudingsprotocol

Rechters zullen een verzoek tot uitstel steeds toetsen aan het landelijk aanhoudingsprotocol. Dit is het protocol dat rechtbanken en gerechtshoven hanteren bij de beoordeling van verzoeken tot uitstel van de zitting. 

Landelijk aanhoudingsprotocol

 

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden