Tenuitvoerlegging voorwaardelijke straf bij overtreding dadelijk uitvoerbare voorwaarden

Geplaatst op: 23 december 2017

De tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk opgelegde straf bijovertreding van voorwaarden die dadelijk uitvoerbaar zijn verklaard is ook mogelijk als die straf nog niet onherroepelijk is. Dat heeft de Hoge Raad bepaald in zijn arrest van 19 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3186. 

Lees meer >


Direct PIJ-maatregel via dadelijke uitvoerbaarheid ondanks hoger beroep

Geplaatst op: 20 mei 2017

Bij vonnis van 11 februari 2016 is aan de veroordeelde onder meer opgelegd een voorwaardelijke pij-maatregel met als bijzondere voorwaarde behandeling en begeleiding door ASVZ. Tegen de veroordeling is hoger beroep ingediend door de verdachte. Nog voor de behandeling bij het Hof wordt negatief terug gemeld en doet de OvJ een vordering tot tenuitvoerlegging. De rechtbank is op grond van de wet en de wetsgeschiedenis van oordeel dat het gegeven dat hoger beroep is ingesteld tegen de veroordeling tot de voorwaardelijke pij-maatregel niet aan tenuitvoerlegging ervan in de weg staat, omdat de bijzondere voorwaarde dadelijk uitvoerbaar is verklaard. Daarbij overweegt de rechtbank uitdrukkelijk dat als waarborg onder meer geldt dat de verdediging in geval van hoger beroep bij het Hof een verzoek tot opheffing van de dadelijke uitvoerbaarheid kan doen. De veroordeelde is twee keer niet verschenen bij ASVZ zonder bericht van verhindering. Gelet daarop acht de rechtbank tenuitvoerlegging van de maatregel disproportioneel. De rechtbank wijst de vordering af en wijzigt de bijzondere voorwaarden (Rb Den Haag, 12 januari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:289).

Lees meer >


Vordering tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke straf (TUL) moet ex nunc worden beoordeeld

Geplaatst op: 23 februari 2016

Nu het mogelijk is dat uitspraken van de rechtbank dadelijk uitvoerbaar worden verklaard, zullen we steeds meer zaken zien waarbij een (niet-onherroepelijk) veroordeelde zich niet houdt aan de voorwaarden, waarna de officier van justitie een vordering tot tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke straf (TUL) zal doen. De vraag is dan wat er moet gebeuren wanneer de uitspraak van het gerechtshof in hoger beroep eerder komt dan de behandeling van de vordering TUL. Stel dat het hof de verdachte later vrijspreekt, wat moet er dan gebeuren met de vordering TUL? De uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 1 februari 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:464 gaat hierover.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden