Artikelen over onherstelbaar vormverzuim

Geplaatst op: 22 mei 2016

De volgende artikelen over onherstelbare vormverzuimen zijn lezenswaardig en interessant voor de praktijk:

Lees meer >


Strafvermindering voor betreden afgesloten erf

Geplaatst op: 16 mei 2016

In HR 19 december 2006, LJN AZ2145 gaat het om verbalisanten die een afgesloten erf betreden (door over een hekje van één meter hoog te stappen) zonder redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit. Er wordt een schending van het recht op privacy aangenomen. Volgens het Hof en de Hoge Raad dient dit te leiden tot strafvermindering, maar de vraag is of dit rechtsgevolg voldoende recht doet aan de inbreuk op de schending van het grondrecht en mensenrecht (Respectievelijk artikel 10 Grondwet en artikel 8 EVRM).

Lees meer >


Vrijspraak bij doorzoeking dashboardkastje op zoek naar ID

Geplaatst op: 15 mei 2016

We zien wel vaker dat de politie ‘op zoek naar een identiteitsbewijs’ maar even een auto doorzoeken, maar in de uitspraak van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 2 september 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:3397, lijkt dit nu toch afgestraft te worden, en terecht!
Er bestond geen noodzaak voor de uitoefening van de politietaak om de verdachte te onderwerpen aan een identiteitscontrole. De verbalisanten hadden geen bevoegdheid om het dashboardkastje te doorzoeken. De doorzoeking van het dashboardkastje is derhalve onrechtmatig geschied en het bewijs, te weten het aantreffen van de joints in het dashboardkastje en het daarop vervolgens aantreffen van de henneptoppen in de zwarte tas in de kofferbak, is onrechtmatig verkregen. Dit levert een onherstelbaar vormverzuim op als bedoeld in artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering. In het belang dat het geschonden voorschrift dient, de ernst van het verzuim en het nadeel dat daardoor voor verdachte wordt veroorzaakt, vindt het hof aanleiding om van het bewijs uit te sluiten van al hetgeen als rechtstreeks gevolg van het verzuim is verkregen, te weten de in de auto aangetroffen verdovende middelen.

Lees meer >


Vernietiging DNA-spoor leidt niet tot bewijsuitsluiting

Geplaatst op: 15 mei 2016

Vernietiging van eenDNA-spoor levert wel een onherstelbaar vormverzuim als bedoeld in artikel 359a Sv. op, maar leidt in casu niet tot bewijsuitsluiting maar tot constatering van het vormverzuim (rb Oost-Brabant, 26 juni 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:3669).

Lees meer >


Onherstelbaar vormverzuim door openen zak

Geplaatst op: 15 mei 2016

In de uitspraak van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 14 maart 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ5752 gaat het om een onherstelbaar vormverzuim als bedoeld in artikel 359a Sv. omdat de verbalisanten een strijkzak en een vuilniszak hadden geopend, terwijl ze daartoe niet bevoegd waren. Weliswaar vond de doorzoeking plaats op grond van artikel 49 WWM, maar de verbalisant opende de strijkzak en de vuilniszak niet omdat een vermoeden bestond dat er een wapen in zou liggen, maar op grond van een verdenking in het kader van de Opiumwet. Dit was echter niet toegestaan, nu de Opiumwet enkel een bevoegdheid biedt tot zoekend rondkijken.

Lees meer >


Bewaren geheimhoudersgesprekken advocaat en client

Geplaatst op: 15 mei 2016

Het bepaalde in het tweede lid van artikel 126aa van het Wetboek van Strafvordering is geschonden nu geheimhoudersgesprekken gedurende 3 jaren in het dossier zijn blijven zitten en deze niet zijn vernietigd. Derhalve is sprake van een onherstelbaar vormverzuim in de zin van artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering (Gerechtshof Den Haag, 16 oktober 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:4147).

Lees meer >


Vernietiging bewijsmateriaal levert onherstelbaar vormverzuim 359a Sv. op

Geplaatst op: 15 mei 2016

Indien bewijsmateriaal door de politie vroegtijdig wordt vernietigd, betekent dit dat de verdediging hierop geen contra-expertise meer kan laten verrichten. Hierdoor wordt inbreuk gemaakt op de rechten van de verdachte die voortvloeien uit artikel 6 EVRM.

Lees meer >


Scripties vormverzuimen en onrechtmatig verkregen bewijs

Geplaatst op: 14 maart 2016

Overzicht van interessante scripties over vormverzuimen en onrechtmatig verkregen bewijs in het strafrecht


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden