Dadelijke uitvoerbaarheid opgelegde voorwaarden

De dadelijke uitvoerbaarheid van opgelegde voorwaarden houdt in dat deze voorwaarden direct al hun werking hebben, zelfs als de verdachte in hoger beroep of cassatie gaat tegen een uitspraak.

Dadelijke uitvoerbaarheid vs onschuldspresumptie

De dadelijke uitvoerbaarheid staat op gespannen voet met de onschuldspresumptie. Een verdachte moet immers voor onschuldig worden gehouden totdat het tegendeel door een rechter onherroepelijk is vastgesteld. De dadelijke uitvoerbaarheid maakt een grove uitzondering op artikel 557 Sv. Er is hier sprake van uitzonderingsrecht!

Dadelijke uitvoerbaarheid in de wet

De dadelijke uitvoerbaarheid zien we op steeds meer plaatsen in de wet opduiken. Een overzicht van alle regelingen over de dadelijke uitvoerbaarheid:

Dadelijke uitvoerbaarheid van...Wettelijke basis
Bijzondere voorwaarden (volwassenenstrafrecht)art. 14e Sr.
TBS met voorwaardenart. 38 lid 6 Sr.
Vrijheidsbeperkende maatregelart. 38v Sr.
Bijzondere voorwaarden (jeugdstrafrecht)art. 77za Sr.

Gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM)

art. 77w Sr.
PIJ-maatregelart. 77x Sr.

Niet te snel dadelijke uitvoerbaarheid opleggen

De dadelijke uitvoerbaarheid mag niet te snel worden opgelegd. Dit volgt een uitspraak van de Hoge Raad, 10 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:531:

"Alleen wanneer er ernstig rekening moet worden gehouden dat de veroordeelde wederom een misdrijf zal begaan dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen, is dadelijke uitvoerbaarheid mogelijk."

> voorwaarden voor dadelijke uitvoerbaarheid

 

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden