Doen van aangifte verplicht

Op grond van artikel 161 Sv. is een ieder die kennis draagt van een strafbaar feit bevoegd om hiervan aangifte te doen.

Verplicht aangifte te doen

In sommige gevallen is het doen van aangifte zelfs verplicht. Het gaat dan om de volgende feiten:

  • Misdrijven tegen de Staat (art. 92-110 Sr., in Titel VII van het Tweede Boek van dat Wetboek, voor zoover daardoor levensgevaar is veroorzaakt,
  • Misdrijven tegen het leven gericht (art. 287 tot en met 294 en 296 Sr.)
  • mensenroof (art. 278 Sr.)
  • verkrachting (art. 242 Sr.)
  • wederrechtelijke vrijheidsberoving (art 282 Sr, verplicht opv art 160 lid 3 Sr)
  • Openbare colleges en ambtenaren die in de uitoefening van hun bediening kennis krijgen van een misdrijf met de opsporing waarvan zij niet zijn belast (ogv art. 162 Sr.)

Wie is verplicht tot het doen van aangifte?

De verplichting geldt voor een ieder die kennis draagt van een strafbaar feit.

Uitzonderingen
Er gelden echter een paar uitzonderingen:

  • indien gevaar bestaat dat je jezelf door het doen van aangifte zou kunnen belasten met een mogelijke vervolging tot gevolg
  • indien een ander door het doen van aangifte zou kunnen worden belast, ten aanzien van wie u zou kunnen verschonen (verschoningsrechtigden)

 

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden