Doorzoeken en zoekend rondkijken ter inbeslagneming

De politie mag niet zomaar alles in beslag nemen. De politie moet zich houden aan de strikte voorwaarden in de wet voor inbeslagneming.

Doorzoeking en zoekend rondkijken in Wetboek van Strafvordering

Voor de beoordeling van de rechtmatigheid van de inbeslagneming van voorwerpen moet allereerst worden beoordeeld wat de wettelijke grondslag voor de doorzoeking of het zoekend rondkijken is geweest. Wij zullen in een tabel het wettelijk kader in het Wetboek van Strafvordering (Sv.) voor beslaglegging uiteenzetten.

GrondslagInhoud Doorzoeken/
zoekend rondkijken
EisenWie bevoegd?
56 jo 95 Sv.Fouilleren aan kledingNVTVerdachte moet zijn aangehouden, en er moeten ernstige bezwaren bestaan qua verdenkingOpsporingsambtenaren
96 Sv.Algemeen artikel betreden iedere plaatsZoekend rondkijkenheterdaad of verdenking
misdrijf VH

Opsporingsambtenaren

N.B. eventueel moet opsporingsambtenaar de plaats bevriezen tot r-c, OvJ of HOvJ ter plaats is

96a Sv.Vordering tot uitlevering voorwerpNvT– verdenking misdrijf VH
– aan houder voorwerp, niet zijnde verdachte
– uitz. verschoningsgerechtigden (217 t/m 219 Sv.)
– niet bij brieven, pakketten
vordering door opsporingsambtenaar
96b Sv.Doorzoeken vervoermiddelen, muv woongedeelteDoorzoekenheterdaad of verdenking
misdrijf VH
 Opsporingsambtenaren
96c Sv.Elke plaats, muv woningDoorzoekenheterdaad of
misdrijf VH

OvJ

en

HOvJ, bij dringende noodzakelijkheid en indien het optreden van de officier van justitie niet kan worden afgewacht (machtiging OvJ vereist!)

97 Sv.Doorzoeken woning (door OvJ of HovJ)Doorzoeken heterdaad of
misdrijf VH
Officier van justitie of HOvJ, bij dringende noodzakelijkheid en indien het optreden van de rechter-commissaris niet kan worden afgewacht (machtiging R-C vereist!)
110 Sv.Doorzoeken woning (door r-c)Doorzoeken op vordering van de OvJR-C, in bijzijn van OvJ of HOvJ

Enkele bijzonderheden bij doorzoeking van de woning:

  • Uitnodiging aan bewoner of huisgenoten om voorwerp vrijwillig af te geven, tenzij in strijd met belang onderzoek (art. 99 lid 1 Sv.)
  • Bewoner of huisgenoten kunnen over voorwerpen verklaren, tenzij in strijd met belang onderzoek (art. 99 lid 2 Sv.)
  • Advocaat mag tijdens doorzoeking aanwezig zijn (art. 99a Sv.)

Doorzoeking en zoekend rondkijken in bijzondere wetten

Ook enkele bijzondere wetten bieden een wettelijke basis voor doorzoeking en het zoekend rondkijken. Wij zullen de belangrijkste bespreken.

GrondslagInhoud Doorzoeken/
zoekend rondkijken
EisenWie bevoegd?
art. 9 OpiumwetToegang tot vervoermiddelen (ook woongedeelte), en tot plaatsenZoekend rondkijkenRedelijke verdenking overtreding OpiumwetOpsporingsambtenaren
art. 49 Wet Wapens en MunitieDoorzoeking alle plaatsenDoorzoekenRedelijk vermoeden dat wapens of munitie aanwezig isOpsporingsambtenaren
art. 20 Wet Economische DelictenToegang tot elke plaatsZoekend rondkijkenredelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig isOpsporingsambtenaren

Doorzoeking

Doorzoeking betreft elke vorm van onderzoek die verder gaat dan het zoekend rondkijken (Kamerstukken II, 23251, nr. 3 en Kamerstukken II, 25403, nr. 3), zoals het openen van (al dan niet) afgesloten kasten.

Zoekend rondkijken

Bij zoekend rondkijken mag de opsporingsambtenaar alleen de voor de hand liggende voorwerpen in beslag nemen. Hij mag geen (al dan niet afgesloten) kasten openen.
Als uitgangspunt heeft te gelden dat het zoekend rondkijken alleen kan in vertrekken van een woning die niet zijn afgesloten, maar de Hoge Raad heeft bepaald dat op grond van artikel 9 Awbi degene die bevoegd is om zonder toestemming van de bewoner de woning binnen te treden, zich de toegang en doorgang mag verschaffen, voor zover het doel van het binnentreden dit redelijkerwijs vereist.

> Meer informatie zoekend rondkijken

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden