Getuige overleden

Voor de overheid is het onmogelijk en onvoorzienbaar in het geval een getuige plotseling is komen te overlijden. In deze gevallen kan van de overheid dan ook niet worden verwacht dat zij meer inspanningen had moeten verrichten (Fedorova 2012, p. 344.).

Gebruik verklaring overleden getuige in ontnemingsprocedure

In HR 8 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:898 ging het om een getuige die al was overleden voordat hij door de verdediging in enig stadium van de strafvorderlijke procedure, in dit geval mede omvattend de ontnemingsprocedure, is kunnen worden gehoord. De Hoge Raad gaf aan dat de Vidgen-jurisprudentie niet geldt voor de ontnemingsprocedure.

TIP bij verwacht overlijden

Wanneer bij de advocaat bekend is dat de getuige zal overlijden, kunt u nog proberen om de getuige snel via de notaris horen. De notaris kan de getuige beëdigen en diens verklaring op schrift stellen.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden