Getuige weigert te verklaren

De weigerachtige getuige betreft de getuige die wel beschikbaar is ter terechtzitting maar vervolgens weigert om de gestelde vragen te beantwoorden. Een getuige kan zich beroepen op het verschoningsrecht en wordt dit erkend, dan hoeft zij geen vragen van de verdediging te beantwoorden die betrekking hebben op de reden van het verschoningsrecht (Mols 2003, p. 378).

Verschoningsrecht

Een getuige kan zich namelijk op het verschoningsrecht beroepen indien
1. de getuige zichzelf zou kunnen belasten (bijv, medeverdachten)
2. de getuige familie is van de verdachte

In beginsel geeft het EHRM aan dat wanneer een nationaal wettelijke bepaling een getuige de mogelijkheid geeft zich op het verschoningsrecht te beroepen, dit niet strijdig is met het ondervragingsrecht ( EHRM 26 april 1991, nr. 12398/86 (Asch/Oostenrijk) par. 28). Het verschoningsrecht levert dus geen ongerechtvaardigde beperking op. Het is belangrijk dat zorgvuldig met deze vorm van beperking van het ondervragingsrecht om wordt gegaan en proportioneel gehandeld wordt, men mag niet verder gaan in de beperking dan noodzakelijk is (EHRM 20 december 2001, nr. 33900/96, (P.S./Duitsland) par. 27.)

> Gebruik verklaring getuige die zich op verschoningsrecht beroept

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden