Incassotraject schadevergoedingsmaatregel

Het Openbaar Ministerie stuurt een door de rechter of bij strafbeschikking opgelegde schadevergoedingsmaatregel door naar het CJIB. Het CJIB is belast met de incasso van de schadevergoedingsmaatregel. Dit verloopt volgens een vaste procedure.

Aanschrijving en aanmaning

U ontvangt van het CJIB een eerste aanschrijving voor het bedrag dat door de rechter is opgelegd. Betaalt u dit bedrag niet voor de vervaldatum, dan ontvangt u maximaal twee keer een aanmaning (art.
Het bedrag van de aanmaning is 15 euro hoger dan het bedrag op de eerste aanschrijving. Het bedrag van de tweede aanmaning bestaat uit het openstaande bedrag plus een wettelijke verhoging van 20% van dit nog openstaande bedrag, met een minimum van 30 euro.

Beslag via deurwaarder

Als u de schadevergoeding (+ verhogingen) bij het vervallen van de tweede aanmaning niet volledig hebt betaald, dan kan het CJIB een deurwaarder inschakelen om de schadevergoeding bij u te innen. In dat geval moet u met de deurwaarder afspraken maken over de wijze van betaling alsook bestaat weer een mogelijkheid voor het treffen van een betalingsregeling..
Komt u de betalingsafspraken met de deurwaarder niet na, dan gaat deze na of er beslag op uw loon of uitkering kan worden gelegd. Er kan ook beslag worden gelegd op banktegoeden of op bezittingen. Hiervoor wordt een dwangbevel afgegeven.

Bent u het niet eens met het feit dat het CJIB een deurwaarder heeft ingeschakeld? Dan kunt u daartegen in verzet gaan door een bezwaarschrift in te dienen. Dit bezwaarschrift moet u indienen bij de rechtbank die de uitspraak in deze zaak heeft gedaan. U kunt in het kader van deze procedure geen inhoudelijke verweren meer voeren.

Vervangende hechtenis

Lukt het de deurwaarder niet het volledig openstaande bedrag te incasseren, dan zal het CJIB opdracht geven om u aan te houden voor de tenuitvoerlegging van vervangende hechtenis. Dit betekent dat de politie de opdracht krijgt om u op te sporen en aan te houden. Vervangende hechtenis kunt u dan alleen nog voorkomen of opheffen door het volledige openstaande bedrag alsnog te betalen. Heeft u na de vervangende hechtenis de opgelegde schadevergoedingsmaatregel nog steeds niet volledig voldaan? Dan is er strafrechtelijk gezien een einde gekomen aan deze zaak. Het slachtoffer kan wel via een civielrechtelijke procedure zelf een deurwaarder inschakelen om bij u (het restant van) de schadevergoeding te innen.

CONTACT CJIB

Heeft u vragen over de incasso van een aan u opgelegde schadevergoedingsmaatregel? U kunt rechtstreeks contact opnemen met het CJIB: (058) 23 42 670.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden