Onvindbare anonieme getuige

Bij de onvindbare anonieme getuige kan het gaan om een anonieme tip of om een verklaring van een onbekend gebleven persoon in het strafproces. De wetgever heeft deze gevallen beschreven als "personen wiens identiteit niet blijkt" (Kamerstukken II 1991/92, 22 483, nr. 3, p. 35). Bijv. Meld Misdaad Anoniem (MMA-meldingen).

De verklaring van deze getuige mag slechts worden gebruikt wanneer is voldaan aan de eisen genoemd in art. 344a lid 3 Sv: de bewezenverklaring dient in belangrijke mate steun te vinden in andersoortig bewijsmateriaal en de verdediging heeft op geen enkel moment in het geding te kennen gegeven de getuige te willen ondervragen. Hieruit blijkt dat beperkte waarde wordt gehecht aan een dergelijke getuigenverklaring nu de bewezenverklaring niet in belangrijke mate hierop mag berusten. Daarnaast kan de verdediging er immers gemakkelijk voor zorgen dat de verklaring niet mag worden gebruikt als bewijsmiddel en dat de verklaring buitenspel wordt gezet.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden