Poging tot doodslag – advocaat nodig?

Van poging tot doodslag is sprake wanneer door iemands gedragingen er een aanmerkelijke kans bestaat dat een ander dodelijk letsel zou kunnen oplopen. We zien dat ook in de lichtere zaken, waarbij het enkel nog gaat om licht letsel de officier van justitie toch gaat vervolgen voor poging tot doodslag omdat er een kans bestond dat het letsel erger zou uitpakken. Het is belangrijk dat de advocaat hier steeds kritisch naar blijft kijken en waar mogelijk verweer voert tegen iedere beschuldiging van poging tot doodslag.

Voorarrest

Met name in de fase van de voorlopige hechtenis zien we dat een officier van justitie vast blijft houden aan een beschuldiging van poging tot doodslag omdat dit voor de officier een extra grond oplevert om iemand langer in voorarrest te houden. Poging tot doodslag is namelijk een feit waarvoor naar wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van 12 jaar of meer op is gesteld. De voorlopige hechtenis kan dan worden gebaseerd op de zogenoemde 12-jaarsgrond. 

 

Voorbeelden poging tot doodslag

Enkele voorbeelden waarbij dikwijls vervolging plaatsvindt terzake poging tot doodslag:

  • Het gericht schieten met een pistool
  • Het met hoge snelheid om iemand inrijden
  • Hard tegen het hoofd schoppen
  • Hard slaan tegen het hoofd met een voorwerp
  • Steken met scherp voorwerp, diep en in vitale lichaamsdelen

Factoren bij poging tot doodslag

Bij een poging tot doodslag gaat het erom dat u door uw gedraging  de aanmerkelijke kans op de koop toe hebt genomen dat een ander daardoor gedood zou kunnen worden. Beoordeeld dient te worden hoe groot die kans op dodelijk letsel is wanneer de gedraging objectief wordt bekeken. Dit is afhankelijk van een aantal factoren. Bijvoorbeeld bij het trappen tegen het hoofd

  • Hoe hard u hebt getrapt
  • Hoe vaak u getrapt hebt
  • Waar u de ander precies hebt geraakt (bijv. thv slaap, vergroot kans op overlijden)
  • Had u schoenen aan? Wat voor soort schoenen?

Indien u nog verhoord moet worden door de politie is het van belang dat u vooraf uw verklaring bespreekt met een gespecialiseerde advocaat. Meestal valt het letsel wel mee, wanneer de officier een poging tot doodslag aan u ten laste legt, omdat de officier van justitie anders wel een voltooid delict (dus doodslag zelf, of eventueel nog zware mishandeling en niet de poging daartoe) aan u ten laste zou leggen. Het is daarom belangrijk dat uw verdediging goed wordt voorbereid.

Verhoor politie bij poging tot doodslag

Heeft u binnenkort een verhoor bij de politie waarbij u wordt verdacht van poging tot doodslag? Bestel dan de zeer uitgebreide informatiebrochure 'poging tot doodslag' ter voorbereiding op het verhoor.

Met de informatiebrochure 'poging tot doodslag' wordt u volledig voorbereid op het politieverhoor dat u gaat krijgen. Deze informatiebrochure bevat alle delictspecifieke informatie, -tips en -adviezen die u nodig hebt voor wanneer u binnenkort als verdachte door de politie verhoord zult worden. Wij raden u aan om deze brochure altijd in combinatie met de algemene informatiebrochure ter voorbereiding op het politieverhoor te bestellen.

> Informatiebrochure bestellen

Advocaat nodig bij poging tot doodslag

Wanneer u verdacht wordt van poging tot doodslag is het zeker van belang dat u zich in een zo vroeg mogelijk stadium laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. Zoals hiervoor al wordt aangegeven, wordt de strafzaak vaak zwaarder aangezet door de officier van justitie. Van een eenvoudige mishandeling wordt opeens een poging tot poging tot doodslag gemaakt om hogere straffen te kunnen eisen en u langer in voorlopige hechtenis te kunnen laten zitten. Alleen een gespecialiseerde advocaat is goed in staat om de zaak terug te brengen in de juiste proporties of zelfs een vrijspraak of een sepot voor u te bewerkstelligen. Handelde u uit zelfverdediging? Dan zou een beroep op noodweer(exces) misschien nog wel mogelijk zijn.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden