Voorarrest

Het voorarrest is de periode die een verdachte in detentie op het politiebureau of in een huis van bewaring doorbrengt voor de definitieve behandeling van zijn zaak. In principe noemen we de volledige periode van detentie voor de eventueel onherroepelijke veroordeling het voorarrest. Ook als de verdachte in eerste aanleg door de rechtbank is veroordeeld, maar hij tegen zijn uitspraak in hoger beroep is gegaan en hij zolang in detentie verblijft, noemen we deze periode het voorarrest.

Fasen voorarrest

Het voorarrest is opgebouwd uit verschillende fasen. In eerste instantie is er de fase op het politiebureau waarna de verdachte binnen 3 dagen en 18 uur voor een rechter moet verschijnen. De rechter bepaalt vervolgens of de verdachte in voorlopige hechtenis moet worden genomen. Dit is de langere fase van het voorarrest.

Fase voorarrestPlaats detentieToetsende instantieAantal  op te leggen dagen voorarrest
Ophouden voor verhoorPolitiebureau(hulp)officier van justitie9 uren
Inverzekeringstelling(hulp)officier van justitie3 dagen (max. verlenging 1 x 3 dgn)
BewaringVoorlopige hechtenis
in huis van bewaring
rechter-commissaris14 dagen
Gevangenhoudingraadkamer rechtbank90 dagen (max. 3 x 30 dagen)
verlenging voorlopige hechtenispro forma zitting rechtbanktelkens max. 3 maanden
Hoger beroeppro forma zitting gerechtshoftelkens max. 3 maanden

> Volledig overzicht voorarrest (Politie-verhoor.nl)
> Uitleg voorarrest (Rechtspraak.nl)

Aandachtspunten en aanbevelingen LOVS tav voorlopige hechtenis

Duur voorarrest

Er geldt geen maximale duur voor het voorarrest. Wel moet het voorarrest steeds tussentijds worden beoordeeld door de rechter om te bezien of er nog redenen zijn om de verdachte langer in voorarrest te houden.

> Meer informatie duur voorarrest

Verlenging voorarrest

Vanaf de fase van de voorlopige hechtenis zal een rechter periodiek toetsen of er nog redenen zijn om de verdachte langer in voorarrest te houden. De rechter toetst dan

  • of er nog steeds voldoende verdenking (ernstige bezwaren) bestaat tegen de verdachte
  • of er nog steeds gronden aanwezig zijn voor de voortduring van de voorlopige hechtenis
  • of er geen redenen bestaan om de voorlopige hechtenis te schorsen

De rechter kan steeds zelf bepalen voor welke periode hij het voorarrest verlengd, met dien verstande dat de rechter wel steeds gebonden is aan de maximale duur van de verlenging, zoals uit bovenstaande tabel volgt.

Vordering 67b - aanvullen c.q. wijzigen verdenking en gronden

Een vordering ex artikel 67b Sv. dient om de grondslag van het bevel tot voorlopige hechtenis te wijzigen of aan te vullen tijdens de tenuitvoerlegging van de voorlopige hechtenis. Een vordering ex artikel 67b Sv. kan echter alleen worden toegewezen bij gewijzigde omstandigheden.

Voorarrest bij kinderen

Ten aanzien van het voorarrest bij kinderen gelden speciale regels. Uitgangspunt bij kinderen is dat detentie als uiterste maatregel geldt dat steeds zo kort mogelijk moet worden toegepast.

> Meer informatie voorarrest kinderen

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden