Schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatregel (art. 9a Sr.)

De rechter is bij een bewezenverklaring niet verplicht om een straf of maatregel op te leggen aan een verdachte. Hij kan de verdachte ook schuldig verklaren zonder oplegging van een straf of maatregel. De rechter geeft dan toepassing aan artikel 9a Sr.

Wettekst art. 9a Sr.

In artikel 9a Sr. is bepaald dat de rechter tot een bewezenverklaring kan komen, zonder oplegging van een straf of maatregel. In de wet is het volgende bepaald:
"Indien de rechter dit raadzaam acht in verband met de geringe ernst van het feit, de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het feit is begaan, dan wel die zich nadien hebben voorgedaan, kan hij in het vonnis bepalen dat geen straf of maatregel zal worden opgelegd."

Criteria voor schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatregel

Kijkend naar de wettekst kan de rechter in de volgende gevallen artikel 9a Sr. toepassen en een verdachte schuldig verklaren zonder oplegging van straf of maatregel:

  • Geringe ernst van het feit
  • Persoonlijkheid van de dader
  • De omstandigheden van het geval

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden